SCHOOLBESTUUR

Ons schoolbestuur is KOBA ZuidkAnt vzw (=Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Nooitrust 4 – 2390 Malle, tel. 03/304.91.00.
Ook de andere Edegemse vrije kleuter- en lagere scholen behoren tot hetzelfde schoolbestuur.
Afgevaardigd-beheerder is dhr. Peter Nys. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de eigen begeleiding. Het volgt de visie van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.

Onze basisschool maakt deel uit van de scholengemeenschap Prins Boudewijn.