Oudercontact

In de loop van de maand september worden ouders uitgenodigd op een
klasvergadering, waarop de titularis informatie geeft over leerboeken, methoden, afspraken, e.d.

Het eerste individueel oudercontact (oktober) is voorzien net voor het eerste rapport (november) exacte data zie kalender.

Het tweede individueel oudercontact(februari) is voorzien net voor het tweede rapport (maart) exacte data zie kalender.

We ijveren ervoor om tijdens het oudercontact vooral naar het profiel van het kind te zien en dit te bespreken. We volgen de groei en ontplooiing van het kind op volgens de ZILL-doelen. We bespreken tijdens dat individueel oudercontact ook de gemaakte ZILL-fie.

Op het einde van het schooljaar is er geen contact voorzien tenzij de leerkracht zelf de ouders uitnodigt of als de ouders dit expliciet vragen.

Voor ouders met kinderen in het zesde leerjaar is er een contact met de klastitularis i.v.m. de studiekeuze dit valt samen met het oudercontact van maart.

Op het einde van het schooljaar is er geen contact voorzien tenzij de leerkracht zelf de ouders uitnodigt of als de ouders dit expliciet vragen.

Ook voor onze kleuters zal het oudercontact plaatsvinden in oktober en in februari.   Dit zal op dezelfde dagen zijn als de lagere school.

Voor de ouders van kleuters die instappen na de paasvakantie is er een oudercontact voorzien in de maand juni.

Het is steeds mogelijk om in de loop van het jaar een afspraak te maken met de leerkracht van je kind.  Je kan een afspraak vragen via mail (juf.voornaam@olfatplein.be – meester.voornaam@olfatplein.be) of telefonisch (03/449 41 22).  Eventueel kan dit ook via de directie (directie@olfatplein.be).  Bij haar kun je ook terecht om alle vragen of problemen omtrent je kind persoonlijk bespreken.

Om organisatorische redenen vragen wij je geen gesprek met de leerkracht te hebben, vlak vóór het belsignaal.