Oudercontact

In de loop van de maand september worden ouders uitgenodigd op een
klasvergadering, waarop de titularis informatie geeft over leerboeken, methoden, afspraken, e.d.

Het eerste individueel oudercontact (oktober) is voorzien net voor het eerste rapport (november) exacte data zie kalender.

Het tweede individueel oudercontact(februari) is voorzien net voor het tweede rapport (maart) exacte data zie kalender.

We ijveren ervoor om tijdens het oudercontact te kijken naar de volledige ontwikkeling van het kind. We volgen deze groei en ontplooiing van het kind op volgens de ZILL-doelen van het Katholiek Onderwijs.

We hanteren hiervoor een zelf uitgewerkte tool, de ZILL-fie,die we met jullie als ouders bespreken tijdens ons contact.

Op het einde van het schooljaar is er geen contact voorzien tenzij op vraag van de leerkracht of op vraag van de ouders nog een moment gepland wordt. 

Voor ouders met kinderen in het zesde leerjaar is er een contact samen uw kind en de klastitularis in functie van de studiekeuze, dit valt samen met het oudercontact van februari.

Ook voor onze kleuters zal het oudercontact plaatsvinden in oktober en in februari.   Dit zal op dezelfde dagen zijn als de lagere school.

Voor de ouders van kleuters die instappen wordt er voor de instap contact opgenomen door de klasjuf voor een overlegmomentje. 

Het is steeds mogelijk om in de loop van het jaar een afspraak te maken met de leerkracht van je kind.  Je kan een afspraak vragen via mail (juf.voornaam@olfatplein.bemeester.voornaam@olfatplein.be) of telefonisch (03/449 41 22).  Eventueel kan dit ook via de directie (directie@olfatplein.be) of de zorgcoordinator (zoco@olfatplein.be ).  Bij hen kan je ook terecht met alle vragen of problemen. 

Om organisatorische redenen vragen wij de leerkracht niet meer aan te spreken over eventuele probleempjes, vlak vóór het belsignaal.