Aan welke voorwaarden moeten (ouders van) leerlingen in de kleuterschool en het lager onderwijs voldoen om voor een studietoelage in aanmerking te komen?

Hoe vraag je schooltoelage aan?

Zie: http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs