Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een
kleutermedaille Verkeer op School. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor
verkeers- en mobiliteitseducatie.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven.
Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte
aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de
klas.
Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren
stappen , fietsen, Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm
te dragen enz… Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen
kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten
deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Olfa ‘t Plein is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een medaille om aan de
schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op onze schoolwebsite en
mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen!

Bedankt aan iedereen die meewerkt aan onze verkeerswerking! Samen naar een veilige
schoolomgeving en verkeersbewuste leerlingen!