Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.
Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden hun kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school indien dit noodzakelijk blijkt, een arts om hulp verzoeken.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. We zoeken samen met de ouders naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan jouw kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Je kan dit attest hier downloaden en door de arts laten invullen.

Download hieronder het document waarmee je toelating kan verlenen aan de leerkrachten om medicatie toe te dienen op school.