In onderstaande bijlage kan u meer info terugvinden over het digitaal aanmelden en het aantal vrije plaatsen in onze school (situatie op 1 februari 2020)
update voor onze school : het aantal vrije plaatsen na de voorinschrijving is nu 4 voor het geboortejaar 2018 (3 indicator en 1 niet-indicator)

AANMELDEN
MAXIMUMCAPACITEIT & VRIJE PLAATSEN